Héjkerámia

Héjkerámiával az esztétikus frontfogak területén az esetleges foganyaghiányokat pótoljuk, az elszínezõdött fogak restaurációját végezzük. E kezelésmód döntõen a fokozott esztétikai igények kielégítését szolgálja. Ennek megfelelõen jól használható a fogrészek, ill. fogak elszínezõdésének leplezésére, a fogzománc képzõdési zavara következtében létrejött defektusok korrekciójára, letört fogak rekonstrukciójára, a fog hosszának tetszés szerinti változtatására, illetve tágabb fogközök zárására. Elõnye [...]

Inlay, Onlay

A rágófogak nagy kiterjedésû foganyaghiánya esetén fogtechnikus által elkészített betét alkalmazása javasolt, mely ellenállóbb a rágóerõvel szemben, mint egy esztétikus tömés. Betét (Inlay/onlay): Rágófogak szuvasodása esetén gyakran elõfordul, hogy a fognak több mint a fele – a mély szuvas üreg miatt – hirtelen letörik. Általában ilyenkor a szuvasodás a beékelõdõ ételmaradékok miatt a két fog [...]

Koronák, hidak

A foghiányok pótlása fontos, hiszen a foghiány azon felül, hogy a páciens számára esztétikailag kedvezõtlen, a rágóképességet is csökkenti, ami a gyomor-bél rendszert terhelve annak megbetegedéseihez vezethet. A hosszú idejû foghiány következményei a szájban következõképp jelentkezhetnek: a szomszédos fogak dõlése, a hiánnyal szemben lévõ fogak állcsontból való kiemelkedése, valamint a rágóerõ nem megfelelõ eloszlása miatt [...]